Skip to main content
Economy and Finance

Nationale produktivitetsråd

Mandat

Ifølge EU-reglerne opfordres alle medlemslande til at have et nationalt produktivitetsråd, der kan hjælpe med at analysere udviklingen i produktiviteten og konkurrenceevnen og foretage uafhængige analyser af politiske udfordringer.
Produktivitetsrådene skal være helt uafhængige af enhver national eller europæisk offentlig myndighed, som er involveret i politikker på produktivitets- og konkurrenceevneområdet. De skal være objektive og neutrale. De må gerne høre relevante interessenter, men de må ikke udvise nogen form for partiskhed. De nationale produktivitetsråd skal også være i stand til at udføre økonomiske og statistiske analyser af høj akademisk kvalitet.

Baggrund

Produktions- og vækstpotentialet i EU er aftaget i løbet af de seneste to årtier. Forbedring af den økonomiske produktivitet er en stor udfordring, som EU-landene skal løse, hvis de skal sikre en varig forøgelse af deres økonomiske vækstpotentiale. Produktivitetsvækst er en mangesidet udfordring, som skal tackles fra flere forskellige vinkler, herunder gennem politikker til at fremme innovation, udbrede brugen af nye teknologier, øge investeringer i menneskelig kapital og gøre finansiering mere tilgængelig samt tiltag til at tage fat om strukturel stivhed på arbejdsmarkedet og produktmarkedet.

Oprettelsen af et nationalt organ i hvert euroland med ansvar for at overvåge resultaterne og politikkerne på produktivitetsområdet har rødder i de fem formænds rapport. I rapporten blev det også påtænkt at indføre et system af institutioner, der skulle samle disse nationale organer, med Kommissionen som koordinator.

I anerkendelse af, hvor vigtig en rolle, disse institutioner kan spille, og for at hjælpe EU-landene med at opnå bæredygtig vækst og konvergens udstedte Rådet for Den Europæiske Union i september 2016 en henstilling om etableringen af såkaldte nationale produktivitetsråd. Landene i euroområdet opfordres til at gennemføre principperne i denne henstilling senest i marts 2018. Landene uden for euroområdet opfordres også til at udpege eller etablere lignende råd.

Europa-Kommissionens rolle

Ifølge Rådets henstilling kan Kommissionen lette udvekslingen af synspunkter mellem produktivitetsrådene i alle de deltagende EU-lande. Der bør også gennemføres regelmæssige drøftelser mellem produktivitetsrådene og Udvalget for Økonomisk Politik om spørgsmål inden for sidstnævntes kompetenceområde med inddragelse af relevante eksperter i ikkedeltagende medlemslande.

Kommissionen kan også stille teknisk støtte til rådighed gennem Strukturreformtjenesten:

Nationale produktivitetsråd i dit land

I tabellen herunder finder du nyttige links til de nationale produktivitetsråd i hvert EU-land (oplysningerne vil blive tilføjet af medlemslandene på frivillig basis).

at.png
Østrig
be.png
Belgien
bg.png
Bulgarien
hr.png
Kroatien
cy.png
Cypern
cz.png
Tjekkiet
dk.png
Danmark
ee.png
Estland
fi.png
Finland
fr.png
Frankrig
de.png
Tyskland
el.png
Grækenland
hu.png
Ungarn
ie.png
Irland
it.png
Italien
lv.png
Letland
lt.png
Litauen
lu.png
Luxembourg
mt.png
Malta
nl.png
Holland
pl.png
Polen
pt.png
Portugal
ro.png
Rumænien
sk.png
Slovakiet
si.png
Slovenien
es.png
Spanien
se.png
Sverige
uk.png
Storbritannien

Dokumenter

Nyheder og arrangementer

Nyttige links og nyheder vedrørende nationale produktivitetsråd:

Kontakt

ECFIN-B2-NPB@ec.europa.eu

Context

Potential economic growth in the euro area and in the EU as a whole has slowed considerably since the turn of the century. This trend is mainly due to a decline in total factor productivity growth but in recent years has also been affected by low investment.

Europe’s future economic growth prospects will increasingly depend on its ability to raise productivity. This requires well-balanced policies to support innovation, increase skills, reduce labour and product market rigidities and allow a better allocation of resources.

Legal basis

The Council of the European Union in September 2016 issued a Recommendation on the establishment of National Productivity Boards.

The recommendation was part of the European Commission's October 2015 package of measures giving substance to the so-called five presidents' report on the further development of the EU's economic and monetary union (EMU). It was endorsed by the European Council on 28 June 2016.

In your country

The recommendation by the Council to set-up National Productivity Boards is addressed to euro area member states. It also encourages other EU member states to set up similar bodies.

The table below contains links to the National Productivity Board for each country that has appointed one.

Non-euro area Member States

Bulgaria
Croatia
Czech Republic
Poland
Romania
Sweden

Role of the European Commission

According to the Council recommendation, the Commission could facilitate the exchange of views between the productivity boards of all participating Member States. There should also be a regular discussion between the productivity boards and the Economic Policy Committee, an advisory body to the Council and the Commission, involving also relevant experts from EU countries that do not have a Board.

The Commission can also provide technical assistance through the Structural Reform Support.