Skip to main content
Economy and Finance

Riiklikud tootlikkuse komiteed

Volitused

ELi eeskirjade kohaselt peab igas liikmesriigis olema riiklik tootlikkuse komitee, mis aitab diagnoosida ja analüüsida tootlikkuse ja konkurentsivõime valdkonnas toimuvaid arenguid ning analüüsida sõltumatult poliitilisi probleeme.
Komiteed peavad olema täielikult sõltumatud riiklikest või Euroopa Liidu ametiasutustest, mis tegelevad tootlikkuse või konkurentsivõime alase poliitika kujundamisega. Neid nähakse objektiivsete ja neutraalsetena. Kuigi komiteed võivad konsulteerida asjakohaste huvirühmadega, ei tohi need väljendada mingisugust kallutatust. Riiklikud tootlikkuse komiteed peaksid suutma pakkuda ka kõrgetasemelist akadeemilist majanduslikku ja statistilist analüüsi.

Kontekst

Tootlikkus ja potentsiaalne majanduskasv on ELis viimase kahekümne aasta jooksul aeglustunud. Majandusliku tootlikkuse parandamine on oluline väljakutse, millega ELi liikmesriigid silmitsi seisavad, kui nad soovivad oma majanduse kasvupotentsiaali püsivalt suurendada. Tootlikkuse kasv on mitmetahuline väljakutse, millega tuleb tegeleda mitme eri nurga alt – innovatsiooni edendav poliitika, uute tehnoloogiate kasutamise levik, inimkapitali tehtavate investeeringute suurendamine, rahastamise kättesaadavamaks muutmine ning meetmed, mille abil võidelda töö- ja tooteturgude struktuuride jäikuse vastu.

Idee luua igas euroala riigis ametiasutus, mis jälgiks tootlikkuse alast tulemuslikkust ja poliitikat, pärineb viie juhi aruandest. Aruandes on ette nähtud ka neid ametiasutusi ühendav euroala institutsioonide süsteem, mille koordinaator on Euroopa Komisjon.

Tunnistades nende institutsioonide olulist rolli ja aidates ELi liikmesriikidel saavutada jätkusuutliku majanduskasvu ja lähenemise alaseid eesmärke, esitas Euroopa Liidu Nõukogu septembris 2016 soovituse riiklike tootlikkuse komiteede loomise kohta. Euroala riike kutsutakse üles rakendama asjaomases soovituses esitatud põhimõtteid hiljemalt märtsiks 2018. Ka euroalasse mittekuuluvaid riike kutsutakse üles looma samalaadseid ametiasutusi.

Euroopa Komisjoni roll

Nõukogu soovituse kohaselt võiks komisjon hõlbustada arvamuste vahetust kõigi osalevate liikmesriikide tootlikkuse komiteede vahel. Samuti peaksid tootlikkuse komiteed ja majanduspoliitika komitee korrapäraselt arutama viimase pädevusvaldkonda kuuluvaid küsimusi, kaasates ka mitteosalevate liikmesriikide eksperte.

Komisjon võib samuti pakkuda tehnilist abi struktuurireformi tugiteenistuse kaudu:

Riiklik tootlikkuse komitee teie riigis

Allpool tabelis on esitatud komiteedega seotud lingid liikmesriikide kaupa (liikmesriigid esitavad teavet vabatahtlikkuse alusel).

at.png
Austria
be.png
Belgia
bg.png
Bulgaaria
hr.png
Horvaatia
cy.png
Küpros
cz.png
Tšehhi Vabariik
dk.png
Taani
ee.png
Eesti
fi.png
Soome
fr.png
Prantsusmaa
de.png
Saksamaa
el.png
Kreeka
hu.png
Ungari
ie.png
Iirimaa
it.png
Itaalia
lv.png
Läti
lt.png
Leedu
lu.png
Luksemburg
mt.png
Malta
nl.png
Madalmaad
pl.png
Poola
pt.png
Portugal
ro.png
Rumeenia
sk.png
Slovakkia
si.png
Sloveenia
es.png
Hispaania
se.png
Rootsi
uk.png
Ühendkuningriik

Dokumendid

Uudised ja üritused

Kasulikud lingid ja uudised riiklike tootlikkuse komiteede ja tootlikkusalaste küsimuste kohta:

  • ...
  • ...

Kontaktandmed

ECFIN-B2-NPB@ec.europa.eu

Context

Potential economic growth in the euro area and in the EU as a whole has slowed considerably since the turn of the century. This trend is mainly due to a decline in total factor productivity growth but in recent years has also been affected by low investment.

Europe’s future economic growth prospects will increasingly depend on its ability to raise productivity. This requires well-balanced policies to support innovation, increase skills, reduce labour and product market rigidities and allow a better allocation of resources.

Legal basis

The Council of the European Union in September 2016 issued a Recommendation on the establishment of National Productivity Boards.

The recommendation was part of the European Commission's October 2015 package of measures giving substance to the so-called five presidents' report on the further development of the EU's economic and monetary union (EMU). It was endorsed by the European Council on 28 June 2016.

In your country

The recommendation by the Council to set-up National Productivity Boards is addressed to euro area member states. It also encourages other EU member states to set up similar bodies.

The table below contains links to the National Productivity Board for each country that has appointed one.

Non-euro area Member States

Bulgaria
Croatia
Czech Republic
Poland
Romania
Sweden

Role of the European Commission

According to the Council recommendation, the Commission could facilitate the exchange of views between the productivity boards of all participating Member States. There should also be a regular discussion between the productivity boards and the Economic Policy Committee, an advisory body to the Council and the Commission, involving also relevant experts from EU countries that do not have a Board.

The Commission can also provide technical assistance through the Structural Reform Support.