Skip to main content
Economy and Finance

Kansalliset tuottavuuskomiteat

Tehtävät

EU:n sääntöjen mukaan jokaisessa EU-maassa on oltava kansallinen tuottavuuskomitea, joka seuraa maan tuottavuuden ja kilpailukyvyn kehitystä ja tekee riippumattomia analyysejä alan politiikan muutoksista.
Tuottavuuskomiteoiden on oltava täysin riippumattomia tuottavuus- tai kilpailukykypolitiikan alalla vaikuttavista kansallisista ja EU-tason viranomaisista, ja niiden on toimittava objektiivisesti ja puolueettomasti. Ne voivat tarpeen mukaan kuulla sidosryhmiä, mutta ne eivät saa suosia mitään tahoa. Tuottavuuskomiteoilla on oltava valmiudet toteuttaa tieteellisesti laadukkaita taloudellisia ja tilastollisia analyysejä.

Tausta

Tuottavuuden ja potentiaalisen tuotannon kasvu ovat EU:ssa hidastuneet kahden viime vuosikymmenen aikana. EU-maiden on parannettava taloudellista tuottavuuttaan, jotta ne pystyisivät lisäämään taloudellista kasvupotentiaaliaan kestävällä tavalla. Tuottavuuden kasvattaminen on monitahoinen haaste, jota on tarkasteltava monesta näkökulmasta. Se edellyttää muun muassa toimia, joilla edistetään innovointia, uusien teknologioiden käyttöä, inhimilliseen pääomaan suunnattavia investointeja ja rahoituksen saatavuutta ja joilla poistetaan työ- ja tuotemarkkinoiden rakenteiden jäykkyyttä.

Tuottavuuspolitiikkaa ja talouden suorituskykyä seuraavan kansallisen elimen perustamista euroalueen maihin esitettiin ensi kertaa ns. viiden puheenjohtajan raportissa, jonka EU-elinten johtajat laativat yhteistyössä. Siinä visioitiin myös järjestelmää, jonka puitteissa nämä kansallisten elimet voisivat tehdä yhteistyötä ja jota koordinoisi Euroopan komissio.

Koska tällaisten elinten perustamista pidettiin EU-maiden kestävän talouskasvun ja lähentymisen kannalta tärkeänä, EU:n neuvosto antoi syyskuussa 2016 suosituksen kansallisten tuottavuuskomiteoiden perustamisesta. Euroalueen maita kehotetaan panemaan suositus täytäntöön maaliskuuhun 2018 mennessä, ja myös muita EU-maita kannustetaan nimeämään tai perustamaan vastaavia elimiä.

Euroopan komission rooli

Neuvoston suosituksen mukaan komissio voi edistää eri maiden tuottavuuskomiteoiden yhteistyötä. Tuottavuuskomiteoiden toivotaan myös käyvän säännöllisiä keskusteluja talouspoliittisen komitean kanssa tämän toimivaltaan kuuluvista asioista. Mukaan voidaan ottaa asiantuntijoita myös euroalueen ulkopuolisista EU-maista.

Komissio voi myös antaa teknistä apua rakenneuudistusten tukipalvelun kautta.

Kansalliset tuottavuuskomiteat maittain

Seuraavaan taulukkoon on koottu tietoa EU:n jäsenmaiden kansallisista tuottavuuskomiteoista (tietojen toimittaminen on jäsenmaiden vastuulla)

at.png
Itävalta
be.png
Belgia
bg.png
Bulgaria
hr.png
Kroatia
cy.png
Kypros
cz.png
Tšekki
dk.png
Tanska
ee.png
Viro
fi.png
Suomi
fr.png
Ranska
de.png
Saksa
el.png
Kreikka
hu.png
Unkari
ie.png
Irlanti
it.png
Italia
lv.png
Latvia
lt.png
Liettua
lu.png
Luxemburg
mt.png
Malta
nl.png
Alankomaat
pl.png
Puola
pt.png
Portugali
ro.png
Romania
sk.png
Slovakia
si.png
Slovenia
es.png
Espanja
se.png
Ruotsi
uk.png
Yhdistynyt kuningaskunta

Asiakirjat

Uutiset ja tapahtumat

Uutisia ja muuta tietoa kansallisista tuottavuuskomiteoista:

Yhteydenotot

ECFIN-B2-NPB@ec.europa.eu

Context

Potential economic growth in the euro area and in the EU as a whole has slowed considerably since the turn of the century. This trend is mainly due to a decline in total factor productivity growth but in recent years has also been affected by low investment.

Europe’s future economic growth prospects will increasingly depend on its ability to raise productivity. This requires well-balanced policies to support innovation, increase skills, reduce labour and product market rigidities and allow a better allocation of resources.

Legal basis

The Council of the European Union in September 2016 issued a Recommendation on the establishment of National Productivity Boards.

The recommendation was part of the European Commission's October 2015 package of measures giving substance to the so-called five presidents' report on the further development of the EU's economic and monetary union (EMU). It was endorsed by the European Council on 28 June 2016.

In your country

The recommendation by the Council to set-up National Productivity Boards is addressed to euro area member states. It also encourages other EU member states to set up similar bodies.

The table below contains links to the National Productivity Board for each country that has appointed one.

Non-euro area Member States

Bulgaria
Croatia
Czech Republic
Poland
Romania
Sweden

Role of the European Commission

According to the Council recommendation, the Commission could facilitate the exchange of views between the productivity boards of all participating Member States. There should also be a regular discussion between the productivity boards and the Economic Policy Committee, an advisory body to the Council and the Commission, involving also relevant experts from EU countries that do not have a Board.

The Commission can also provide technical assistance through the Structural Reform Support.