Skip to main content
Logotip Europske komisije
Economy and Finance

Nacionalni odbori za produktivnost

Mandat

Pravila EU-a zahtijevaju da u svakoj zemlji članici postoji nacionalni odbor za produktivnost kako bi se pomoglo utvrditi i analizirati razvoj produktivnosti i konkurentnosti te pružiti neovisnu analizu političkih izazova.
Ti odbori moraju biti posve neovisni od svih nacionalnih ili europskih javnih tijela uključenih u mjere produktivnosti i konkurentnosti. Odbori bi trebali biti objektivni i neutralni. Iako se mogu savjetovati s relevantnim dionicima, ne bi smjeli biti pristrani. Nacionalni odbori za produktivnost također bi trebali moći provoditi ekonomske i statističke analize visoke akademske kvalitete.

Kontekst

Produktivnost i potencijalni rast proizvodnje u EU-u usporili su se u zadnja dva desetljeća. Poboljšanje gospodarske produktivnosti predstavlja velik izazov s kojim se države članice EU-a moraju suočiti ako žele trajno povećati svoj potencijal gospodarskog rasta. Rast produktivnosti predstavlja višedimenzionalan izazov koji treba sagledati iz više perspektiva, uključujući mjere za promicanje inovacija, korištenje novih tehnologija, povećanje ulaganja u ljudski kapital, dostupnije financiranje, kao i mjere za rješavanje pitanja strukturnih nefleksibilnosti na tržištima rada i proizvoda.

Osnivanje nacionalnog tijela koje bi bilo nadležno za praćenje rezultata i mjera u području produktivnosti u svakoj državi europodručja potječe iz Izvješća petorice predsjednika. Izvješćem se također predviđa povezivanje nacionalnih tijela sustavom institucija europodručja pri čemu bi Komisija djelovala kao koordinator.

Prepoznajući važnu ulogu koju te institucije mogu imati te kako bi se pomoglo članicama EU-a da postignu održiv gospodarski rast i konvergenciju, Vijeće Europske unije u rujnu 2016. objavilo je Preporuku o osnivanju nacionalnih odbora za produktivnost ili NOP-ova. Zemlje europodručja pozvane su da provedu načela navedena u toj Preporuci najkasnije do ožujka 2018. Zemlje koje nisu dio europodručja također se potiču na određivanje ili uspostavu sličnih tijela.

Uloga Europske komisije

U skladu s Preporukom Vijeća Komisija bi mogla olakšati razmjenu mišljenja odbora za produktivnost svih država sudionica EU-a. Također bi se trebale održavati redovite rasprave između odborâ za produktivnost i Odbora za ekonomsku politiku u pogledu pitanja koja su u nadležnosti Odbora za ekonomsku politiku, uz sudjelovanje relevantnih stručnjaka iz država članica nesudionica.

Komisija također može pružati tehničku pomoć u okviru Službe za potporu strukturnim reformama (SPSR):

Nacionalni odbori za produktivnost (NOP) u vašoj državi

Tablica u nastavku sadržava korisne poveznice na NOP-ove za svaku državu članicu EU-a (informacije će države članice dodati dobrovoljno).

at.png
Austrija
be.png
Belgija
bg.png
Bugarska
hr.png
Hrvatska
cy.png
Cipar
cz.png
Češka
dk.png
Danska
ee.png
Estonija
fi.png
Finska
fr.png
Francuska
de.png
Njemačka
el.png
Grčka
hu.png
Mađarska
ie.png
Irska
it.png
Italija
lv.png
Latvija
lt.png
Litva
lu.png
Luksemburg
mt.png
Malta
nl.png
Nizozemska
pl.png
Poljska
pt.png
Portugal
ro.png
Rumunjska
sk.png
Slovačka
si.png
Slovenija
es.png
Španjolska
se.png
Švedska
uk.png
Ujedinjena Kraljevina

Dokumenti

Novosti i događanja

Korisne poveznice i novosti o NOP-ovima i produktivnosti:

Kontakt

ECFIN-B2-NPB@ec.europa.eu

Context

Potential economic growth in the euro area and in the EU as a whole has slowed considerably since the turn of the century. This trend is mainly due to a decline in total factor productivity growth but in recent years has also been affected by low investment.

Europe’s future economic growth prospects will increasingly depend on its ability to raise productivity. This requires well-balanced policies to support innovation, increase skills, reduce labour and product market rigidities and allow a better allocation of resources.

Legal basis

The Council of the European Union in September 2016 issued a Recommendation on the establishment of National Productivity Boards.

The recommendation was part of the European Commission's October 2015 package of measures giving substance to the so-called five presidents' report on the further development of the EU's economic and monetary union (EMU). It was endorsed by the European Council on 28 June 2016.

In your country

The recommendation by the Council to set-up National Productivity Boards is addressed to euro area member states. It also encourages other EU member states to set up similar bodies.

The table below contains links to the National Productivity Board for each country that has appointed one.

Non-euro area Member States

Bulgaria
Croatia
Czech Republic
Poland
Romania
Sweden

Role of the European Commission

According to the Council recommendation, the Commission could facilitate the exchange of views between the productivity boards of all participating Member States. There should also be a regular discussion between the productivity boards and the Economic Policy Committee, an advisory body to the Council and the Commission, involving also relevant experts from EU countries that do not have a Board.

The Commission can also provide technical assistance through the Structural Reform Support.