Skip to main content
Economy and Finance

Nationale comités voor de productiviteit

Mandaat

Volgens de EU-regels moet elk euroland beschikken over een nationale raad voor de productiviteit, die helpt bij de diagnose en analyse van ontwikkelingen op het gebied van productiviteit en concurrentievermogen en die onafhankelijke analyses van beleidsuitdagingen maakt.
Deze comités moeten volledig onafhankelijk zijn van de nationale en Europese overheden die betrokken zijn bij het beleid inzake productiviteit en concurrentievermogen. Ze moeten objectief en neutraal te werk kunnen gaan. Ze mogen weliswaar belanghebbenden raadplegen, maar moeten elke vorm van partijdigheid voorkomen. De nationale comités moeten bovendien in staat zijn om economische en statistische analyses van hoog academisch niveau te maken.

Achtergrond

De productiviteit en potentiële productie in de EU zijn de laatste twee decennia minder gegroeid dan daarvoor. Productiviteitsverhoging blijft voor de EU-landen een prioriteit, als ze tenminste hun economisch groeipotentieel duurzaam willen verhogen. Dit probleem moet worden aangepakt vanuit verschillende invalshoeken, bijvoorbeeld via innovatiebevordering, verspreiding van nieuwe technologieën, investeringen in menselijk kapitaal en betere financieringsmogelijkheden, maar ook door de arbeids- en productmarkten minder star te maken.

Het idee om in de eurolanden van een nationale instantie op te richten die toezicht houdt op de prestaties en het beleid op het gebied van productiviteit, vindt zijn oorsprong in het Verslag van de vijf voorzitters. Zij wilden ook dat deze nationale instanties zouden gaan samenwerken binnen de eurozone, en dat de Commissie dit systeem zou gaan coördineren.

De Raad van de Europese Unie besefte dat deze instanties de EU-landen zouden kunnen helpen duurzame economische groei en convergentie te bereiken en deed daarom in september 2016 de aanbeveling om nationale comités voor de productiviteit op te richten. Uiterlijk in maart 2018 moesten de eurolanden deze aanbeveling hebben opgevolgd. De overige EU-landen werd geadviseerd om soortgelijke instanties aan te wijzen of op te richten.

De rol van de Europese Commissie

Volgens de aanbeveling van de Raad moet de Commissie de uitwisseling van standpunten tussen de comités voor de productiviteit van alle deelnemende EU-landen bevorderen. Deze comités moeten ook regelmatig overleggen met het Comité voor de economische politiek over zaken waarvoor laatstgenoemd comité bevoegd is. Daarbij moeten ook experts uit de niet-deelnemende EU-landen worden betrokken.

De Commissie kan ook technische hulp bieden via de Ondersteuningsdienst voor structurele hervormingen (SRSS):

Het nationale comité in uw land

In de tabel hieronder vindt u links naar de nationale comités van de EU-landen (informatie op vrijwillige basis verstrekt door de lidstaten).

at.png
Oostenrijk
be.png
België
bg.png
Bulgarije
hr.png
Kroatië
cy.png
Cyprus
cz.png
Tsjechië
dk.png
Denemarken
ee.png
Estland
fi.png
Finland
fr.png
Frankrijk
de.png
Duitsland
el.png
Griekenland
hu.png
Hongarije
ie.png
Ierland
it.png
Italië
lv.png
Letland
lt.png
Litouwen
lu.png
Luxemburg
mt.png
Malta
nl.png
Nederland
pl.png
Polen
pt.png
Portugal
ro.png
Roemenië
sk.png
Slowakije
si.png
Slovenië
es.png
Spanje
se.png
Zweden
uk.png
Verenigd Koninkrijk

Documenten

Nieuws en evenementen

Nuttige links en nieuws over nationale productiviteitscomités en productiviteitskwesties:

  • ...
  • ...

Contact

ECFIN-B2-NPB@ec.europa.eu

Context

Potential economic growth in the euro area and in the EU as a whole has slowed considerably since the turn of the century. This trend is mainly due to a decline in total factor productivity growth but in recent years has also been affected by low investment.

Europe’s future economic growth prospects will increasingly depend on its ability to raise productivity. This requires well-balanced policies to support innovation, increase skills, reduce labour and product market rigidities and allow a better allocation of resources.

Legal basis

The Council of the European Union in September 2016 issued a Recommendation on the establishment of National Productivity Boards.

The recommendation was part of the European Commission's October 2015 package of measures giving substance to the so-called five presidents' report on the further development of the EU's economic and monetary union (EMU). It was endorsed by the European Council on 28 June 2016.

In your country

The recommendation by the Council to set-up National Productivity Boards is addressed to euro area member states. It also encourages other EU member states to set up similar bodies.

The table below contains links to the National Productivity Board for each country that has appointed one.

Non-euro area Member States

Bulgaria
Croatia
Czech Republic
Poland
Romania
Sweden

Role of the European Commission

According to the Council recommendation, the Commission could facilitate the exchange of views between the productivity boards of all participating Member States. There should also be a regular discussion between the productivity boards and the Economic Policy Committee, an advisory body to the Council and the Commission, involving also relevant experts from EU countries that do not have a Board.

The Commission can also provide technical assistance through the Structural Reform Support.