Skip to main content
Economy and Finance

Consiliile naționale pentru productivitate

Mandat

Normele UE prevăd ca fiecare stat membru să instituie un consiliu național pentru productivitate care să contribuie la diagnosticarea și analiza evoluțiilor în ceea ce privește productivitatea și competitivitatea și să furnizeze o analiză independentă a provocărilor în materie de politici.
Aceste consilii trebuie să fie pe deplin independente față de orice autoritate publică națională sau europeană implicată în politicile privind productivitatea și competitivitatea. Consiliile trebuie să fie obiective și neutre. Deși se pot consulta cu părțile interesate, nu trebuie sub nicio formă să fie părtinitoare. Consiliile naționale pentru productivitate ar trebui, de asemenea, să aibă abilitatea de a realiza analize economice și statistice de înaltă calitate academică.

Context

În UE, productivitatea a scăzut în ultimele două decenii și, odată cu ea, și creșterea economică. Îmbunătățirea productivității este o provocare pe care țările UE trebuie să o accepte dacă doresc să își sporească în mod durabil potențialul de creștere economică. Această provocare este multidimensională și trebuie abordată din mai multe perspective, inclusiv prin politici de promovare a inovării, utilizarea pe scară mai largă a noilor tehnologii, creșterea investițiilor în capitalul uman, facilitarea accesului la finanțare, precum și prin măsuri de combatere a rigidităților structurale de pe piețele muncii și produselor.

Crearea, de către fiecare țară din zona euro, a unui organism național care să se ocupe de monitorizarea performanței și politicile în domeniul productivității a fost propusă în Raportul celor cinci președinți. Raportul a prevăzut și înființarea, în zona euro, a unui sistem de instituții care să reunească aceste organisme naționale și în care Comisia să îndeplinească rolul de coordonator.

Recunoscând rolul important pe care îl pot juca aceste instituții și din dorința de a ajuta statele membre să își îndeplinească obiectivele de creștere economică durabilă și convergență, Consiliul Uniunii Europene a emis, în septembrie 2016, Recomandarea privind instituirea de consilii naționale pentru productivitate. Țările din zona euro sunt invitate să implementeze principiile stabilite în această recomandare până cel târziu în martie 2018. Țările din afara zonei euro sunt încurajate să identifice sau să instituie organisme similare.

Rolul Comisiei Europene

Potrivit recomandării Consiliului, Comisia ar putea facilita schimbul de opinii între consiliile pentru productivitate din toate țările participante. Ar trebui să existe discuții periodice între consiliile pentru productivitate și Comitetul pentru politici economice cu privire la chestiuni care intră în sfera de competență a acestuia din urmă. La aceste discuții ar urma să fie invitați și experți din țările UE neparticipante.

Comisia poate oferi asistență tehnică și prin Serviciul de sprijin pentru reforme structurale.

Consiliile pentru productivitate în țara dumneavoastră

Tabelul de mai jos conține linkuri utile către consiliile pentru productivitate din fiecare stat membru al UE (informațiile vor fi adăugate de statele membre în mod voluntar).

at.png
Austria
be.png
Belgia
bg.png
Bulgaria
hr.png
Croația
cy.png
Cipru
cz.png
Republica Cehă
dk.png
Danemarca
ee.png
Estonia
fi.png
Finlanda
fr.png
Franța
de.png
Germania
el.png
Grecia
hu.png
Ungaria
ie.png
Irlanda
it.png
Italia
lv.png
Letonia
lt.png
Lituania
lu.png
Luxemburg
mt.png
Malta
nl.png
Țările de Jos
pl.png
Polonia
pt.png
Portugalia
ro.png
România
sk.png
Slovacia
si.png
Slovenia
es.png
Spania
se.png
Suedia
uk.png
Regatul Unit

Documente

Știri și evenimente

Linkuri utile și informații despre consiliile naționale pentru productivitate și alte aspecte conexe:

Date de contact

ECFIN-B2-NPB@ec.europa.eu

Context

Potential economic growth in the euro area and in the EU as a whole has slowed considerably since the turn of the century. This trend is mainly due to a decline in total factor productivity growth but in recent years has also been affected by low investment.

Europe’s future economic growth prospects will increasingly depend on its ability to raise productivity. This requires well-balanced policies to support innovation, increase skills, reduce labour and product market rigidities and allow a better allocation of resources.

Legal basis

The Council of the European Union in September 2016 issued a Recommendation on the establishment of National Productivity Boards.

The recommendation was part of the European Commission's October 2015 package of measures giving substance to the so-called five presidents' report on the further development of the EU's economic and monetary union (EMU). It was endorsed by the European Council on 28 June 2016.

In your country

The recommendation by the Council to set-up National Productivity Boards is addressed to euro area member states. It also encourages other EU member states to set up similar bodies.

The table below contains links to the National Productivity Board for each country that has appointed one.

Non-euro area Member States

Bulgaria
Croatia
Czech Republic
Poland
Romania
Sweden

Role of the European Commission

According to the Council recommendation, the Commission could facilitate the exchange of views between the productivity boards of all participating Member States. There should also be a regular discussion between the productivity boards and the Economic Policy Committee, an advisory body to the Council and the Commission, involving also relevant experts from EU countries that do not have a Board.

The Commission can also provide technical assistance through the Structural Reform Support.