Skip to main content
Economy and Finance

Nacionalni odbori za produktivnost

Naloge

Po pravilih EU mora vsaka država članica ustanoviti nacionalni odbor za produktivnost, ki preučuje in analizira razvoj produktivnosti in konkurenčnosti ter zagotavlja neodvisno analizo težavnih strateških vprašanj.
Odbori morajo biti popolnoma neodvisni od nacionalnih ali evropskih javnih organov, ki delujejo na področju politike produktivnosti ali konkurenčnosti. Biti morajo objektivni in nevtralni. Lahko se sicer posvetujejo z ustreznimi deležniki, vendar pri tem ne smejo biti pristranski. Nacionalni odbori za produktivnost morajo biti prav tako sposobni izvajati ekonomske in statistične analize visoke akademske kakovosti.

Dodatne informacije

Produktivnost in potencialna rast v EU sta se v zadnjih dveh desetletjih upočasnili. Izboljšanje gospodarske produktivnosti je glavni izziv, s katerim se morajo spopasti države članice EU, če želijo trajno povečati možnosti za gospodarsko rast. Rast produktivnosti je večplasten izziv, katerega se je treba lotiti z več vidikov, tudi z ukrepi za spodbujanje inovacij, širjenje uporabe novih tehnologij, povečanje naložb v človeški kapital, povečanje dostopnosti financiranja ter ukrepi za odpravo strukturnih togosti na trgih dela in proizvodov.

Ustanovitev nacionalnega organa za spremljanje uspešnosti ukrepov na področju produktivnosti v državah evrskega območja je predvidena v poročilu petih predsednikov. Poročilo določa tudi vzpostavitev sistema institucij evrskega območja, ki bi povezal nacionalne organe, Komisija pa bi delovala kot koordinator.

Svet Evropske unije je priznal pomen teh institucij pri zagotavljanju podpore državam EU za doseganje trajnostne gospodarske rasti in konvergence ter septembra 2016 objavil priporočilo o vzpostavitvi nacionalnih odborov za produktivnost. Države evrskega območja morajo najpozneje do marca 2018 uveljaviti načela iz tega priporočila. Tudi države, ki niso članice evrskega območja, se poziva, naj določijo ali vzpostavijo podobne organe.

Vloga Evropske komisije

Po priporočilu Sveta bi lahko Komisija spodbujala izmenjavo mnenj med odbori za produktivnost vseh sodelujočih držav članic EU. Prav tako bi morali odbori za produktivnost skupaj z odborom za ekonomsko politiko redno obravnavati vprašanja, ki so v pristojnosti slednjega, in sicer ob sodelovanju ustreznih strokovnjakov iz nesodelujočih držav članic.

Komisija lahko zagotovi tehnično pomoč v okviru podporne službe za strukturne reforme.

Nacionalni odbor za produktivnost v vaši državi

V spodnji razpredelnici so povezave do nacionalnih odborov za produktivnost v vsaki državi članici EU (podatke bodo prostovoljno zagotovile države članice).

at.png
Avstrija
be.png
Belgija
bg.png
Bolgarija
hr.png
Hrvaška
cy.png
Ciper
cz.png
Češka
dk.png
Danska
ee.png
Estonija
fi.png
Finska
fr.png
Francija
de.png
Nemčija
el.png
Grčija
hu.png
Madžarska
ie.png
Irska
it.png
Italija
lv.png
Latvija
lt.png
Litva
lu.png
Luksemburg
mt.png
Malta
nl.png
Nizozemska
pl.png
Poljska
pt.png
Portugalska
ro.png
Romunija
sk.png
Slovaška
si.png
Slovenija
es.png
Španija
se.png
Švedska
uk.png
Združeno kraljestvo

Dokumenti

Novice in dogodki

Uporabne povezave in novice v zvezi z nacionalnimi odbori za produktivnost in vprašanji glede produktivnosti:

Kontakt

ECFIN-B2-NPB@ec.europa.eu

Context

Potential economic growth in the euro area and in the EU as a whole has slowed considerably since the turn of the century. This trend is mainly due to a decline in total factor productivity growth but in recent years has also been affected by low investment.

Europe’s future economic growth prospects will increasingly depend on its ability to raise productivity. This requires well-balanced policies to support innovation, increase skills, reduce labour and product market rigidities and allow a better allocation of resources.

Legal basis

The Council of the European Union in September 2016 issued a Recommendation on the establishment of National Productivity Boards.

The recommendation was part of the European Commission's October 2015 package of measures giving substance to the so-called five presidents' report on the further development of the EU's economic and monetary union (EMU). It was endorsed by the European Council on 28 June 2016.

In your country

The recommendation by the Council to set-up National Productivity Boards is addressed to euro area member states. It also encourages other EU member states to set up similar bodies.

The table below contains links to the National Productivity Board for each country that has appointed one.

Non-euro area Member States

Bulgaria
Croatia
Czech Republic
Poland
Romania
Sweden

Role of the European Commission

According to the Council recommendation, the Commission could facilitate the exchange of views between the productivity boards of all participating Member States. There should also be a regular discussion between the productivity boards and the Economic Policy Committee, an advisory body to the Council and the Commission, involving also relevant experts from EU countries that do not have a Board.

The Commission can also provide technical assistance through the Structural Reform Support.