Pereiti prie pagrindinio turinio
Economy and Finance

Assessment of the programmes 2019

Austria

2019 M. BIRŽELIO 14 D.
Assessment of the 2019 Stability Programme for Austria
English
(657.9 KB - PDF)
Parsisiųsdinti

Belgium

2019 M. BIRŽELIO 14 D.
Assessment of the 2019 Stability Programme for Belgium
English
(940.75 KB - PDF)
Parsisiųsdinti

Bulgaria

2019 M. BIRŽELIO 14 D.
Assessment of the 2019 Convergence Programme for Bulgaria
English
(873.95 KB - PDF)
Parsisiųsdinti

Croatia

2019 M. BIRŽELIO 14 D.
Assessment of the 2019 Convergence Programme for Croatia
English
(869.05 KB - PDF)
Parsisiųsdinti

Cyprus

2019 M. BIRŽELIO 14 D.
Assessment of the 2019 Stability Programme for Cyprus
English
(674.04 KB - PDF)
Parsisiųsdinti

Czech Republic

2019 M. BIRŽELIO 14 D.
Assessment of the 2019 Convergence Programme for Czech Republic
English
(859.64 KB - PDF)
Parsisiųsdinti

Denmark

2019 M. BIRŽELIO 14 D.
Assessment of the 2019 Convergence Programme for Denmark
English
(833.14 KB - PDF)
Parsisiųsdinti

Estonia

2019 M. BIRŽELIO 14 D.
Assessment of the 2019 Stability Programme for Estonia
English
(624.99 KB - PDF)
Parsisiųsdinti

Finland

2019 M. BIRŽELIO 14 D.
Assessment of the 2019 Stability Programme for Finland
English
(875.68 KB - PDF)
Parsisiųsdinti

France

2019 M. BIRŽELIO 14 D.
Assessment of the 2019 Stability Programme for France
English
(1.02 MB - PDF)
Parsisiųsdinti

Germany

2019 M. BIRŽELIO 14 D.
Assessment of the 2019 Stability Programme for Germany
English
(861.3 KB - PDF)
Parsisiųsdinti

Greece

2019 M. BIRŽELIO 14 D.
Assessment of the 2019 Stability Programme for Greece
English
(500.91 KB - PDF)
Parsisiųsdinti

Hungary

2019 M. BIRŽELIO 14 D.
Assessment of the 2019 Convergence Programme for Hungary
English
(1.02 MB - PDF)
Parsisiųsdinti

Ireland

2019 M. BIRŽELIO 14 D.
Assessment of the 2019 Stability Programme for Ireland
English
(991.27 KB - PDF)
Parsisiųsdinti

Italy

2019 M. BIRŽELIO 14 D.
Assessment of the 2019 Stability Programme for Italy
English
(705.5 KB - PDF)
Parsisiųsdinti

Latvia

2019 M. BIRŽELIO 14 D.
Assessment of the 2019 Stability Programme for Latvia
English
(861.53 KB - PDF)
Parsisiųsdinti

Lithuania

2019 M. BIRŽELIO 14 D.
Assessment of the 2019 Stability Programme for Lithuania
English
(950.06 KB - PDF)
Parsisiųsdinti

Luxembourg

2019 M. BIRŽELIO 14 D.
Assessment of the 2019 Stability Programme for Luxembourg
English
(846.84 KB - PDF)
Parsisiųsdinti

Malta

2019 M. BIRŽELIO 14 D.
Assessment of the 2019 Stability Programme for Malta
English
(811.51 KB - PDF)
Parsisiųsdinti

Netherlands

2019 M. BIRŽELIO 14 D.
Assessment of the 2019 Stability Programme for Netherlands
English
(947.02 KB - PDF)
Parsisiųsdinti

Poland

2019 M. BIRŽELIO 14 D.
Assessment of the 2019 Convergence Programme for Poland
English
(892.74 KB - PDF)
Parsisiųsdinti

Portugal

2019 M. BIRŽELIO 14 D.
Assessment of the 2019 Stability Programme for Portugal
English
(815.69 KB - PDF)
Parsisiųsdinti

Romania

2019 M. BIRŽELIO 14 D.
Assessment of the 2019 Convergence Programme for Romania
English
(472.4 KB - PDF)
Parsisiųsdinti

Slovakia

2019 M. BIRŽELIO 14 D.
Assessment of the 2019 Stability Programme for Slovakia
English
(943.14 KB - PDF)
Parsisiųsdinti

Slovenia

2019 M. BIRŽELIO 14 D.
Assessment of the 2019 Stability Programme for Slovenia
English
(910.4 KB - PDF)
Parsisiųsdinti

Spain

2019 M. BIRŽELIO 14 D.
Assessment of the 2019 Stability Programme for Spain
English
(1.11 MB - PDF)
Parsisiųsdinti

Sweden

2019 M. BIRŽELIO 14 D.
Assessment of the 2019 Convergence Programme for Sweden
English
(860.75 KB - PDF)
Parsisiųsdinti

United Kingdom

2019 M. BIRŽELIO 14 D.
Assessment of the 2019 Convergence Programme for The United Kingdom
English
(776.49 KB - PDF)
Parsisiųsdinti