Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Economy and Finance

Икономическо управление на ЕС: наблюдение, предотвратяване, корекции

Рамката за икономическо управление на ЕС има за цел да се наблюдават, предотвратяват и коригират проблемните икономически тенденции, които могат да отслабят националните икономики или да имат отрицателен ефект върху други страни от Съюза.