Skip to main content
Economy and Finance

Governanza ekonomika tal-UE monitorjar, prevenzjoni, korrezzjoni

Il-qafas tal-governanza ekonomika tal-Unjoni Ewropea jimmira li jimmonitorja, jimpedixxi, u jikkoreġi t-tendenzi ekonomiċi problematiċi li jistgħu jdgħajfu l-ekonomiji nazzjonali jew jaffettwaw b’mod negattiv pajjiżi oħrajn tal-UE.