Skip to main content
Economy and Finance

Zarządzanie gospodarcze w UE: monitorowanie, zapobieganie zakłóceniom równowagi makroekonomicznej i ich korygowanie

Ramy zarządzania gospodarczego Unii Europejskiej mają na celu zapobieganie problematycznym tendencjom gospodarczym oraz wykrywanie i korygowanie takich tendencji, które mogłyby osłabić gospodarki krajowe lub negatywnie wpłynąć na inne kraje UE.