Skip to main content
Economy and Finance

Ekonomický výzkum

Rozsah a úloha ekonomického výzkumu a hlavní makroekonomické modely a výzkumné nástroje

Rozsah a úloha ekonomického výzkumu

Primárním cílem ekonomického výzkumu Evropské komise, prováděného generálním ředitelstvím pro hospodářské a finanční záležitosti (GŘ ECFIN), je podporovat tvorbu politik. Tyto výzkumné činnosti spočívají v:

  • vývoji výzkumných nástrojů a analýze údajů
  • používání nástrojů a analýz k určení priorit a ke směrování a podpoře tvorby politik v Evropské komisi obecně
  • integraci poznatků, nástrojů a analýz z vnějšího prostředí a případně v účasti na debatách a diskusích s cílem identifikovat nové priority
  • interním a externím šíření a sdělování výsledků výzkumu souvisejícího s prioritami Komise v oblasti hospodářské politiky

Výzkum se zaměřuje na fungování hospodářské a měnové unie.

Předmětem výzkumu je široká škála témat, od finanční stability v kontextu rozšiřování po otázku, jak strukturální reformy realizované v rámci lisabonské strategie přispívají k makroekonomické výkonnosti.

Výzkum se také zabývá hospodářskými důsledky stárnutí obyvatelstva a globálními ekonomickými otázkami.

Makroekonomické modely

Generální ředitelství pro hospodářské a finanční záležitosti (GŘ ECFIN) používá k analýze makroekonomické politiky a k výzkumu globální makroekonomický model QUEST. Jedná se o strukturální makroekonomický model vycházející z neokeynesiánské tradice, který spočívá na přísných mikroekonomických základech odvozených z optimalizace užitku a zisku a zahrnujících napětí na trzích se zbožím a pracovních a finančních trzích.

Více informací o makroekonomického modelu QUEST

Další výzkumné nástroje

Podnikatelské a spotřebitelské průzkumy
Ekonomické databáze

Související odkazy

Hospodářské publikace

Macroeconomic models

The Directorate General for Economic and Financial Affairs (DG ECFIN) uses two main macroeconomic models for macroeconomic policy analysis and research: the QUEST model and the Global Multicountry (GM) model.

More information on macroeconomic models

Output gap calculation method

Potential output and the output gap are key metrics for policy makers to assess the cyclical position and productive capacity of the EU and Euro Area economies.

With the technical support of the Directorate General for Economic and Financial Affairs (DG ECFIN), the EU’s Output Gap Working Group (OGWG) has been responsible, over the last 20 years, for the development of the EU’s Commonly Agreed Methodology for producing potential growth and output gap estimates (EUCAM).

Output gap calculation method (EUCAM)

Related links