Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Economy and Finance

Финансова помощ за страните от еврозоната

За да се запази финансовата стабилност, страните от еврозоната, които изпитват финансови трудности или са заплашени от такива, могат да поискат достъп до механизмите за финансова помощ. От тях се предоставят заеми, обвързани с изпълнението на политики, целящи да да се намери решение на основни икономически проблеми.