Skip to main content
Economy and Finance

Finantsabi euroala riikidele

Finantsstabiilsuse säilitamiseks saavad finantsabi taotleda need euroala riigid, kellel on või keda ohustavad finantsraskused. Finantsabi antakse tingimusel, et rakendatakse poliitikat, mis on suunatud raskusi põhjustanud majanduslike probleemide lahendamisele.