Skip to main content
Economy and Finance

Cúnamh airgeadais do thíortha sa limistéar euro

Chun an chobhsaíocht airgeadais a chaomhnú, na Ballstáit a bhfuil deacrachtaí maoiniúcháin ag gabháil dóibh nó ag bagairt orthu, is féidir leo rochtain a iarraidh ar shásraí cúnaimh airgeadais lena dtugtar iasachtaí ar choinníoll go gcuirfear beartais i bhfeidhm chun dul i ngleic leis na bunfhadhbanna airgeadais.