Skip to main content
Economy and Finance

Pomoc finansowa dla krajów strefy euro

Aby zachować stabilność finansową, kraje strefy euro, które doświadczają problemów finansowych lub którym takie problemy grożą, mogą zwrócić się o udostępnienie im mechanizmów pomocy finansowej. Mechanizmy te umożliwiają udzielenie tym krajom pożyczek pod warunkiem wdrożenia przez nie strategii służących zaradzeniu bieżącym problemom gospodarczym.