Skip to main content
Economy and Finance

Ekonomiskt bistånd till euroländerna

För att upprätthålla den finansiella stabiliteten kan euroländer som hotas eller drabbas av ekonomiska problem ansöka om att få lån från mekanismer för ekonomiskt bistånd. Villkoret är att länderna genomför åtgärder för att lösa de underliggande ekonomiska problemen.