Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Economy and Finance

Финансова помощ от ЕС

В този раздел са посочени начините, по които се предоставя финансова помощ на страни от ЕС, както и на страни партньори извън ЕС. Той също така съдържа информация за наличните програми за отпускане на заеми и за това как ЕС взема назаем средства от финансовите пазари, за да финансира тези заеми.