Skip to main content
Economy and Finance

Finančná pomoc EÚ

V tejto časti nájdete informácie o poskytovaní finančnej pomoci krajinám EÚ a partnerským krajinám mimo EÚ. Obsahuje aj informácie o dostupných programoch poskytovania úverov a o tom, ako si EÚ požičiava finančné prostriedky na financovanie týchto úverov na finančných trhoch.