Skip to main content
Economy and Finance

Finančna podpora EU

Ta razdelek vsebuje informacije o zagotavljanju finančne podpore državam EU in partnerskim državam, ki niso članice EU. Na voljo so tudi informacije o programih posojil in kako si EU sposoja denar na finančnih trgih za financiranje teh posojil.