Skip to main content
Economy and Finance

Europas økonomi - i korte træk

Denne side skal gøre de vigtigste emner i forbindelse med EU's Økonomiske og Monetære Union mere tilgængelige for borgerne. Her finder du en række videoklip med generelle oplysninger om EU's centrale økonomiske politikker og mere dybtgående behandling af bestemte økonomiske spørgsmål.