Skip to main content
Economy and Finance

Euroopa majandus lahtiseletatuna

Selle veebilehe eesmärk on anda inimestele selgem ülevaade ELi majandus- ja rahaliiduga seotud peamistest teemadest. Siit leiate videod, mis annavad üldist teavet ELi majanduspoliitika kohta, samuti esitatakse teile põhjalikum ülevaade ja selgitused konkreetsete majandusküsimuste kohta.