Skip to main content
Economy and Finance

Úvod do európskeho hospodárstva

Cieľom tejto stránky je priblížiť občanom kľúčové témy týkajúce sa hospodárskej a menovej únie EÚ. Nájdete tu celý rad videí so všeobecnými informáciami o hlavných hospodárskych politikách EÚ, ako aj podrobnejší opis a vysvetlenie týkajúce sa konkrétnych ekonomických otázok.