Skip to main content
Economy and Finance

Rozšiřování eurozóny

Evropská unie se může rozšířit o další členské státy v okamžiku, kdy země ucházející se o členství v EU splní určité podmínky vstupu. Podobně tomu je i u eurozóny. Členské státy EU, které splní podmínky přijetí společné měny, se mohou stát členy eurozóny.