Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Economy and Finance

Евробанкноти и евромонети

Въвеждането на еврото — първо като отчетна валута за безналични плащания през 1999 г., а по-късно — като реални банкноти и монети през 2002 г., е едно от най-големите постижения на Европейския съюз. Евробанкнотите и евромонетите вече са неразделна част от живота на хората и от търговията.

Euro notes and coins are now an integral part of people’s lives and a commercial reality.