Skip to main content
Economy and Finance

Euromince a bankovky

Zavedenie eura – najskôr ako „účtovného platidla“ v roku 1999 a neskôr v roku 2002 ako fyzických bankoviek a mincí – predstavuje jeden z najväčších úspechov Európskej únie. Eurobankovky a euromince sú teraz bežnou súčasťou života ľudí a obchodných transakcií.

Euro notes and coins are now an integral part of people’s lives and a commercial reality.