Skip to main content
Economy and Finance

EU-borgernes holdning til euroen

Det er vigtigt at måle, hvad folk mener om euroen, og forstå, hvilke underliggende faktorer der påvirker deres holdninger. På den måde kan vi konstatere, om der er en informationskløft blandt EU's borgere og tilpasse budskaber og informationsredskaber til deres reelle behov.

Offentlig høring om afrundingsreglerne for 1- og 2-centmønter

Formålet med denne offentlige høring var at indsamle information til konsekvensanalysen af ensartede afrundingsregler for kontantbetalinger i euro. Den løb over 15 uger, fra den 28. september 2020 til den 11. januar 2021.

Factual summary report on the public consultation on uniform rounding rules for cash payments – May 2021
English
(1.51 MB - PDF)
Download

Opinionsmålinger i landene i euroområdet

Kommissionen foretager jævnligt opinionsmålinger i både eurolandene og i de nyere EU-lande, som ventes at indføre euroen.

Hvert Flash Eurobarometer indeholder et resumé med resultater fra de enkelte lande fra og med 2006 samt en detaljeret analyse.

Opinionsmålinger i EU-lande, der endnu ikke har indført euroen

Baggrundsoplysninger om meningsmålingerne

Før lanceringen af eurosedler og -mønter den 1. januar 2002 blev der gennemført grundige undersøgelser af borgernes holdninger. Undersøgelserne begyndte i 2000 og blev udført næsten hver måned i 2001 og i månederne umiddelbart efter overgangen. Undersøgelserne er også blevet lavet siden da, men med længere mellemrum. Siden udgangen af 2002 har Kommissionen målt og vurderet borgernes holdninger i eurolandene mindst en gang om året, og resultaterne af disse undersøgelser gør det sammen med tallene fra 2000-2002 muligt at se, hvordan holdningerne til den nye valuta har udviklet sig blandt befolkningerne i euroområdet.

Kommissionen har også siden 2004 udført opinionsmålinger to gange årligt i de lande, som siden er kommet med i EU, og som forbereder sig på at indføre euroen. Der kan udføres målinger hyppigere i de lande, som er tæt på at indføre euroen eller lige har gjort det som f.eks. Letland (i 2014) og Litauen (i 2015). I disse tilfælde kan der gennemføres flere undersøgelser og tages flere spørgsmål op.

De fleste opinionsmålinger gennemføres som telefoninterviews og kan findes på websitet for Eurobarometer, hvor der også offentliggøres mindre hyppige kvalitative undersøgelser på grundlag af personlige interviews og fokusgrupper.