Skip to main content
Economy and Finance

Verejná mienka o otázke eura

Je dôležité monitorovať stav verejnej mienky o eure a pochopiť základné faktory, ktoré ju ovplyvňujú. Takýmto spôsobom sa môže odhaliť nedostatok informácií u občanov EÚ a v reakcii na to sa môžu obsah a nástroje komunikácie prispôsobiť ich skutočným potrebám.

Verejná konzultácia o pravidlách zaokrúhľovania 1- a 2-centových mincí

Cieľom tejto verejnej konzultácie bolo zhromaždiť informácie pre posúdenie vplyvu, ktoré sa týkajú jednotných pravidiel zaokrúhľovania hotovostných platieb v eurách. Verejná konzultácia prebiehala počas 15 týždňov, od 28. septembra 2020 do 11. januára 2021.

Factual summary report on the public consultation on uniform rounding rules for cash payments – May 2021
English
(1.51 MB - PDF)
Stiahnuť

Prieskumy verejnej mienky v členských štátoch eurozóny

Európska komisia pravidelne uskutočňuje prieskumy verejnej mienky tak v krajinách eurozóny, ako aj v novších členských štátoch EÚ, od ktorých sa očakáva, že prijmú euro.

Každý prieskum Flash Eurobarometer zahŕňa súhrnnú správu, ktorá obsahuje prehľady výsledkov podľa krajín od roku 2006 a podrobné analytické správy.

Prieskumy verejnej mienky v členských štátoch, ktoré ešte euro neprijali

Podkladové informácie o prieskumoch verejnej mienky

Zavedeniu eurobankoviek a euromincí 1. januára 2002 predchádzal intenzívny prieskum verejnej mienky, ktorý pokračoval aj po ich uvedení do obehu. Prieskumy verejnej mienky začali v roku 2000 a v roku 2001 boli vykonávané takmer každý mesiac, a takisto niekoľko mesiacov bezprostredne po prechode na euro. Odvtedy sa vykonávajú pravidelne, hoci v dlhších intervaloch. Od konca roku 2002 Komisia aspoň raz ročne zisťuje stav verejnej mienky v krajinách eurozóny a analyzuje ho. Výsledky týchto prieskumov, spolu s údajmi za roky 2000 – 2002, poskytujú prehľad o tom, ako sa postupom času vyvíjali názory občanov eurozóny na novú menu.

Od roku 2004 Komisia dvakrát ročne vykonáva prieskumy verejnej mienky aj v krajinách, ktoré vstúpili do EÚ od tohto roku a pripravujú sa na prijatie eura. Frekvencia prieskumov sa môže zintenzívniť v krajinách, ktoré euro prijali za svoju menu len nedávno, ako napríklad Lotyšsko (2014) a Litva (2015). V týchto prípadoch môžu byť prieskumy častejšie a obsahovať ďalšie otázky.

Väčšina prieskumov verejnej mienky sa vykonáva vo forme telefonických rozhovorov a možno ich nájsť na webovom sídle Eurobarometra. Zriedkavejšie sa uverejňujú kvalitatívne štúdie založené na osobných rozhovoroch a cieľových skupinách.