Skip to main content
Economy and Finance

Mi az euróövezet?

Az euróövezet az Európai Unió azon tagállamaiból áll, amelyek hivatalos fizetőeszközükként bevezették az eurót.

Az Európai Unió összes tagországa egyben a gazdasági és monetáris uniónak (GMU) is része. Ez azt jelenti, hogy gazdaságpolitikáikat az EU közös gazdasági célkitűzéseinek támogatása érdekében összehangolják. Néhányan közülük ennél is továbbmentek: saját nemzeti pénznemüket közös valutára, az euróra váltották. Ezek az országok alkotják az euróövezetet.

Az euró először csak számlapénzként lett bevezetve 1999-ben az EU-t akkor alkotó 15 tagország közül 11-ben. Hozzájuk a készpénzcsere előtt egy évvel, 2001-ben csatlakozott Görögország, majd 2007-ben Szlovénia, 2008-ban Ciprus és Málta, 2009-ben Szlovákia, 2011-ben Észtország, 2014-ben Lettország és 2015-ben Litvánia. Az euróövezet ma 19 tagot számlál.

Az EU tagországai közül Dánia élt az Európai Unióról szóló szerződéshez csatolt jegyzőkönyvben rögzített azon jogával, hogy az euróövezeten kívül marad. Döntését később megváltoztathatja, ha mégis csatlakozna. Svédország még nem része az euróövezetnek.

Az euróövezeten kívüli többi tagállam 2004-ben, 2007-ben, illetve 2013-ban, tehát már az euró bevezetése után lett az Európai Unió tagja. Csatlakozásukkor még nem teljesítették az euróövezeti tagság feltételeit, de vállalták, hogy amint erre módjuk lesz, bevezetik az eurót. Svédországhoz hasonlóan ők is ún. „derogációt” élveznek.

Andorra, Monaco, San Marino és Vatikánváros – az EU-val kötött egyedi monetáris megállapodások alapján – szintén hivatalos pénznemként használja az eurót, és bizonyos mennyiségi korlátok mellett saját euróérméket is kibocsáthat. Mivel azonban ezek az államok nem tagjai az Európai Uniónak, az euróövezethez sem tartozhatnak.

Az euróövezet irányítása

Az euró bevezetésével az euróövezetbeli országok gazdasága integráltabbá vált. Ahhoz azonban, hogy a közös pénznem előnyeit maradéktalanul ki tudják használni, a gazdasági integrációt megfelelően koordinálniuk kell. Az euróövezetet ezért az EU többi részétől eltérő gazdaságirányítás is jellemzi, különösen ami a monetáris és a gazdaságpolitika kialakítását illeti.

  • Az euróövezeten belül a monetáris politikáért a független eurórendszer felel, amelyet a frankfurti székhelyű Európai Központi Bank (EKB), valamint az euróövezeti tagállamok nemzeti jegybankjai alkotnak. A teljes euróövezet vonatkozásában az EKB Kormányzótanácsa határozza meg a monetáris politika irányát. Az EKB egységes monetáris politikát folytat, és elsődleges célja az árstabilitás fenntartása.
  • Noha az euróövezeten belül a gazdaságpolitika alakítása továbbra is javarészt a tagországok felelőssége, a nemzeti kormányoknak össze kell hangolniuk gazdaságpolitikáikat annak érdekében, hogy a stabilitás, a növekedés és a munkahelyteremtés kapcsán kitűzött közös célokat meg tudják valósítani. A koordinációban több különböző eszköz és keretrendszer van a segítségükre, melyek közül a legfontosabb a Stabilitási és Növekedési Paktum. Ez az eszköz előzetesen egyeztetett szabályokat állapít meg a fiskális fegyelemre nézve: a költségvetési hiány és az államadósság tekintetében olyan határértékeket szab, amelyeket minden uniós tagországnak be kell tartania, bár pénzügyi vagy egyéb szankciókkal csak az euróövezeti tagállamokat sújtja meg nem felelés esetén.
  • Az Európai Unióban a gazdasági kormányzás összehangolása éves ciklusban, az úgynevezett európai szemeszter keretében történik.

Az eddigi tagok

Euróövezeti tagállamok

Nem euróövezeti tagállamok

A kívülmaradás jogával élő tagállam

AusztriaBulgáriaDánia
BelgiumHorvátország
CiprusCsehország
ÉsztországMagyarország
FinnországLengyelország
FranciaországRománia
NémetországSvédország
Görögország
Írország
Olaszország
Lettország
Litvánia
Luxemburg
Málta
Hollandia
Portugália
Szlovákia
Szlovénia
Spanyolország

Governing the euro area

By adopting the euro, the economies of the euro-area members become more integrated. This economic integration must be managed properly to realise the full benefits of the single currency. Therefore, the euro area is also distinguished from other parts of the EU by its economic management – in particular, monetary and economic policy-making.

  • Monetary policy in the euro area is in the hands of the independent Eurosystem, comprising the European Central Bank (ECB), which is based in Frankfurt, Germany, and the national central banks of the euro-area Member States. Through its Governing Council, the ECB defines the monetary policy for the whole euro area – a single monetary authority with a single monetary policy and the primary objective to maintain price stability.
  • Within the euro area, economic policy remains largely the responsibility of the Member States, but national governments must coordinate their respective economic policies in order to attain the common objectives of stability, growth and employment. Coordination is achieved through a number of structures and instruments, the Stability and Growth Pact (SGP) being a central one. The SGP contains agreed rules for fiscal discipline, such as limits on government deficits and on national debt, which must be respected by all EU Member States, although only euro-area countries are subject to sanction – financial or otherwise – in the event of non-compliance.
  • Implementation of the EU’s economic governance is organised annually in a cycle, known as the European Semester.

Who’s already in?

Euro-area Member StatesNon-euro area Member StatesMember State with an opt-out
AustriaBulgariaDenmark
BelgiumCzechia 
CroatiaHungary 
CyprusPoland 
EstoniaRomania 
FinlandSweden 
France  
Germany  
Greece  
Ireland  
Italy  
Latvia  
Lithuania  
Luxembourg  
Malta  
Netherlands  
Portugal  
Slovakia  
Slovenia  
Spain