Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Economy and Finance
Διασκέψεις και σύνοδοι κορυφής

Conference on the 15th Anniversary of the 2004 EU Enlargement: Looking back, looking forward

This event marks the15th anniversary of the May 2004 first wave of EU enlargement in which eventually 11 CESEE countries joined the EU.

  • financing policy | Economic and Monetary Union | economic policy | euro
  • Δευτέρα 8 Απριλίου 2019, 09:00 - Τρίτη 9 Απριλίου 2019, 16:45 (CEST)
  • Austria
  • Διαθέσιμη ζωντανή μετάδοση

Μέσα ενημέρωσης

Πρακτικές πληροφορίες

Πότε
Δευτέρα 8 Απριλίου 2019, 09:00 - Τρίτη 9 Απριλίου 2019, 16:45 (CEST)
Πού
8 April 2019 (OeNB, Austrian National Bank, Vienna, Austria)
8 April 2019 (OeNB, Austrian National Bank, Vienna, Austria), 9 April 2019 (Sheraton Hotel, Bratislava, Slovakia), Austria
Ιστότοπος
Conference on the 15th Anniversary of the 2004 EU Enlargement: Looking back, lo…