Skip to main content
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Economy and Finance

Συντονισμός με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ) είναι το ειδικό μέσο της ΕΕ για την παροχή ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων, εγγυήσεων και μικροχρηματοδοτήσεων, κυρίως για τη στήριξη των μικρών, μεσαίων και πολύ μικρών επιχειρήσεων καθώς και των κοινωνικών επιχειρήσεων. Το ΕΤΕ αποτελεί μέρος του Ομίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και ανήκει εν μέρει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Συμμετοχή της Επιτροπής στο ΕΤΕ

Οι κανόνες για τη συμμετοχή της Επιτροπής στο ΕΤΕ ορίζονται σε σχετική απόφαση του Συμβουλίου. Οι κανόνες αυτοί προβλέπουν τακτικές επαφές με το ΕΤΕ, έτσι ώστε να αξιολογείται η ανάγκη για ανεπίσημες διαβουλεύσεις εντός της Επιτροπής.
Όπως ορίζεται στο καταστατικό του, το ΕΤΕ διοικείται από τρεις αρχές: τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο και τον γενικό διευθυντή/αναπληρωτή γενικό διευθυντή.

Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΤΕ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΤΕ αποτελείται από επτά διευθυντές, δύο εκ των οποίων υποδεικνύονται από την Επιτροπή και διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση του ΕΤΕ. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται περίπου μία φορά τον μήνα, κυρίως με σκοπό:

  • να αποφασίζει σχετικά με τις δραστηριότητες του ΕΤΕ
  • να εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές και οδηγίες σχετικά με τις δραστηριότητες και τη διαχείριση του ΕΤΕ
  • να καταρτίζει προτάσεις προς υποβολή στη Γενική Συνέλευση
  • να καθορίζει κριτήρια για την αποδοτικότητα των δραστηριοτήτων του ΕΤΕ
  • να εξασφαλίσει ότι η διαχείριση του ΕΤΕ ασκείται σύμφωνα με το καταστατικό του και τις κατευθυντήριες γραμμές που έχει εγκρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, οι αποφάσεις του μπορούν να λαμβάνονται και με γραπτή διαδικασία.

Γενική Συνέλευση του ΕΤΕ

Η Γενική Συνέλευση του ΕΤΕ συνέρχεται τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο. Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προετοιμάζει τις κοινοποιήσεις προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για ζητήματα που πρόκειται να εξεταστούν στη Γενική Ετήσια Συνέλευση του ΕΤΕ.