Skip to main content
Economy and Finance

Toimien koordinointi Euroopan investointirahaston kanssa

Euroopan investointirahasto (EIR) on EU:n väline, jonka kautta tarjotaan riskipääomaa, mikrorahoitusta ja lainojen takauksia ensisijaisesti pk-yritysten, mikroyritysten ja yhteiskunnallisten yritysten tueksi. EIR kuuluu Euroopan investointipankkiryhmään. Euroopan komissio on yksi sen osakkaista.

Euroopan komission rooli Euroopan investointirahastossa

Euroopan komission osallistumisesta EIR:n toimintaan säädetään neuvoston päätöksessä. Komission on oltava säännöllisesti yhteydessä EIR:ään, jotta se voi arvioida, onko tarvetta epäviralliseen komission sisäiseen kuulemiseen.
EIP:n perussäännön mukaisesti pankin johtamisesta ja hallinnoinnista vastaavat yhtiökokous, hallitus, toimitusjohtaja ja varatoimitusjohtaja.

EIR:n hallitus

EIR:n hallituksessa on 7 jäsentä, joista 2 on komission nimeämiä ja jotka yhtiökokous nimittää tehtäväänsä. Hallitus kokoontuu noin kerran kuussa. Valtuuksiensa mukaisesti se

  • tekee rahaston toimintaa koskevat päätökset
  • hyväksyy rahaston toimintaa ja johtamista koskevat suuntaviivat ja toimintaohjeet
  • laatii ehdotuksia yhtiökokouksen päätettäväksi
  • asettaa tuottovaatimukset rahaston toiminnalle
  • huolehtii siitä, että rahastoa johdetaan tämän perussäännön määräysten ja hallituksen vahvistamien toimintaohjeiden mukaisesti.

Kokousten välillä EIR:n hallitus voi tehdä päätöksiä myös kirjallisella menettelyllä.

EIR:n yhtiökokous

EIR:n yhtiökokous pidetään vähintään kerran vuodessa. Euroopan komission talouden ja rahoituksen pääosasto tiedottaa neuvostolle ja Euroopan parlamentille EIR:n vuotuisessa yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista.