Skip to main content
Economy and Finance

Az Európai Beruházási Alappal folytatott koordináció

Az Európai Beruházási Alap (EBA) az EU különleges pénzügyi eszköze, mely magántőke-befektetések és garanciák finanszírozása, illetve mikrofinanszírozás révén mindenekelőtt mikro-, kis- és középvállalkozásoknak, valamint szociális vállalkozásoknak hivatott segíteni. Az EBA az Európai Beruházási Bank Csoporthoz tartozik, és az Európai Bizottság résztulajdonát képezi.

A Bizottság részvétele az EBA irányításában és finanszírozásában

Az EBA irányításában és finanszírozásában való bizottsági részvétel szabályait tanácsi határozat rögzíti. A határozat értelmében a Bizottság rendszeres kapcsolatban áll az Európai Beruházási Alappal, hogy meg tudja hozni a szükséges döntéseket.
Az EBA alapszabályában foglaltak szerint az Alapot a Közgyűlés, az Igazgatótanács és a vezérigazgató, illetve annak helyettese vezeti és igazgatja.

Az EBA igazgatótanácsa

Az Igazgatótanács héttagú. Két igazgatót a Bizottság jelölése alapján az EBA közgyűlése nevez ki. Az Igazgatótanács rendszerint havonta egyszer ülésezik. Fő feladatai a következők:

  • dönt az EBA műveleteiről,
  • iránymutatásokat és irányelveket fogad el az EBA műveleteire és irányítására vonatkozóan,
  • javaslatokat készít a Közgyűlésnek való benyújtásra,
  • meghatározza az EBA-műveletek eredményével kapcsolatos kritériumokat,
  • gondoskodik arról, hogy az EBA irányítása összhangban legyen az alapszabállyal és az Igazgatótanács által elfogadott iránymutatásokkal.

Két ülés között az Igazgatótanács írásbeli eljárás útján is hozhat döntéseket.

Az EBA közgyűlése

A Közgyűlés legalább évente egyszer ül össze. A Gazdasági és Pénzügyi Főigazgatóság az Európai Bizottság nevében a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek szóló értesítéseket készít az EBA éves közgyűlésén megvitatott ügyekről.