Skip to main content
Economy and Finance

Koordinazzjoni mal-Fond Ewropew tal-Investiment

Il-Fond Ewropew għall-Investiment (FEI) huwa l-mezz speċjalist tal-UE għall-ekwità privata, il-garanziji u l-mikrofinanzjament, primarjament b’appoġġ għal SMEs, mikrointrapriżi u intrapriżi soċjali. Il-FEI huwa parti mill-Grupp tal-Bank Ewropew tal-Investiment u parzjalment il-proprjetà tal-Kummissjoni Ewropea.

Il-parteċipazzjoni tal-Kummissjoni fil-FEI

Ir-regoli għall-parteċipazzjoni tal-Kummissjoni fil-FEI huma stipulati f’Deċiżjoni tal-Kunsill. Din teħtieġ kuntatt regolari mal-FEI biex tiġi valutata l-ħtieġa ta’ konsultazzjonijiet informali fi ħdan il-Kummissjoni.
Kif imniżżel fl-Istatuti tiegħu, il-FEI huwa mmaniġġjat minn tliet awtoritajiet: il-Laqgħa Ġenerali, il-Bord tad-Diretturi, id-Direttur Eżekuttiv u l-Viċi Kap Eżekuttiv.

Il-Bord tad-Diretturi tal-FEI

Il-Bord tad-Diretturi tal-FEI jikkonsisti minn seba’ Diretturi, li tnejn minnhom huma magħżula mill-Kummissjoni u maħtura mil-Laqgħa Ġenerali tal-FEI. Il-Bord jiltaqa’ bejn wieħed u ieħor darba fix-xahar, b’mod partikolari biex:

  • jiddeċiedi fuq l-operazzjonijiet tal-FEI
  • jaddotta linji gwida u direttivi għall-operazzjonijiet u l-immaniġġjar tal-FEI
  • iħejji proposti biex jissottomettihom lill-Assemblea Ġenerali
  • jistabbilixxi kriterji għar-ritorn fuq l-operazzjonijiet tal-FEI
  • jiżgura li l-FEI hu mmaniġġjat skont l-istatuti tiegħu u l-linji gwida adottati mill-Bord

Bejn il-laqgħat fiżiċi tal-Bord, jistgħu jittieħdu wkoll deċiżjonijiet tal-Bord tal-FEI permezz ta’ proċedura bil-miktub.

Il-Laqgħa Ġenerali tal-FEI

Il-Laqgħa Ġenerali tal-FEI tiltaqa’ mill-inqas darba fis-sena. Id-Direttorat Ġenerali għall-Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji, f’isem il-Kummissjoni Ewropea, iħejji notifiki lill-Kunsill u lill-Parlament Ewropew dwar kwistjonijiet li għandhom jiġu diskussi fil-Laqgħa Ġenerali Annwali tal-FEI.