Skip to main content
Economy and Finance

Coordonarea cu Fondul european de investiții

Fondul european de investiții (FEI) este instrumentul specializat al UE în materie de capital privat, garanții și instrumente de microfinanțare, menit să sprijine mai ales IMM-urile, microîntreprinderile și întreprinderile sociale. FEI face parte din Grupul Băncii Europene de Investiții și este deținut parțial de către Comisia Europeană.

Participarea Comisiei la FEI

Regulile de participare a Comisiei la FEI sunt stabilite printr-o decizie a Consiliului. Decizia prevede un dialog periodic cu FEI pentru a evalua necesitatea unor consultări informale în cadrul Comisiei.
Potrivit statutului său, FEI este gestionat de trei autorități: Adunarea generală a FEI, Consiliul de administrație și directorul executiv al FEI, alături de adjunctul său.

Consiliul de administrație al FEI

Consiliul de administrație al FEI este format din șapte directori, doi dintre ei fiind desemnați de Comisie și numiți de Adunarea generală a FEI. Consiliul se reunește aproximativ o dată pe lună:

  • pentru a decide asupra operațiunilor FEI
  • pentru a adopta orientări și principii directoare cu privire la operațiunile și gestionarea FEI
  • pentru a elabora propuneri pe care să le trimită Adunării generale
  • pentru a stabili criteriile pentru randamentul operațiunilor FEI
  • pentru a se asigura că FEI este gestionat în conformitate cu statutul său și cu orientările adoptate de Consiliul de administrație

De la o reuniune la alta, Consiliul de administrație al FEI poate lua decizii și prin procedură scrisă.

Adunarea generală a FEI

Adunarea generală a FEI are loc cel puțin o dată pe an. Direcția Generală Afaceri Economice și Financiare pregătește, în numele Comisiei Europene, notificări către Consiliu și Parlamentul European cu privire la chestiunile care urmează să fie discutate la Adunarea generală anuală.