Skip to main content
Economy and Finance

Usklajevanje z Evropskim investicijskim skladom

Evropski investicijski sklad (EIS) je specializirani instrument EU za zasebni kapital, jamstva in mikrofinanciranje v podporo malim in srednjim podjetjem, mikropodjetjem in socialnim podjetjem. Sklad je del skupine Evropske investicijske banke in v delni lasti Evropske komisije.

Udeležba Komisije v Evropskem investicijskem skladu

Pravila o udeležbi Komisije v Evropskem investicijskem skladu so določena s sklepom Sveta. Ta zahteva redne stike s skladom, da bi ocenili, kdaj so potrebna neuradna posvetovanja znotraj Komisije.
V skladu statutom Evropski investicijski sklad upravljajo trije organi: skupščina, upravni odbor ter izvršni direktor in njegov namestnik.

Upravni odbor

V upravnem odboru je sedem direktorjev, od katerih dva predlaga Komisija in imenuje skupščina sklada. Odbor se sestaja približno enkrat mesečno. Na sestankih:

  • odloča glede poslov Evropskega investicijskega sklada
  • sprejema smernice in navodila za delovanje ter vodenje sklada
  • sestavlja predloge za predložitev skupščini
  • določa merila glede donosnosti poslov sklada
  • zagotavlja, da se sklad upravlja v skladu z določili statuta in smernicami, ki jih sprejme upravni odbor

Upravni odbor lahko poleg sestankov sprejme odločitve tudi po pisnem postopku.

Skupščina

Skupščina sklada se sestane vsaj enkrat na leto. Generalni direktorat za gospodarske in finančne zadeve je v imenu Komisije zadolžen za pripravo obvestil Svetu in Evropskemu parlamentu v zvezi z zadevami, o katerih je treba razpravljati na letni skupščini sklada.