Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Economy and Finance
Έκθεση

The 2021 Ageing Report: Economic and Budgetary Projections for the EU Member States (2019-2070)

Λεπτομέρειες

Ταυτοποίηση
Institutional Paper 148
Ημερομηνία δημοσίευσης
7 Μαΐου 2021
Ημερομηνία δημοσίευσης
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων

Περιγραφή

This report presents projections showing the economic and budgetary impact of an ageing population over the long-term.

Information and identifiers:

Institutional Paper 148. May 2021. Brussels. PDF. 398pp. Tab. Graph. Bibliogr. Free.

KC-BC-21-005-EN-N (online)
ISBN 978-92-76-29719-2 (online)
ISSN 2443-8014 (online)
doi:10.2765/84455 (online)

JEL classification : J10, J11, J18, J21, J26, I0, O4, H55

Disclaimer

European Economy Institutional Papers are important reports analysing the economic situation and economic developments prepared by the European Commission's Directorate-General for Economic and Financial Affairs, which serve to underpin economic policy-making by the European Commission, the Council of the European Union and the European Parliament. Views expressed in unofficial documents do not necessarily represent the views of the European Commission.

The 2021 Ageing Report: Economic and Budgetary Projections for the EU Member States (2019-2070)

Αρχεία

7 ΜΑΪ́ΟΥ 2021
The 2021 Ageing Report: Economic and Budgetary Projections for the EU Member States (2019-2070)
English
(4.82 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση
7 ΜΑΪ́ΟΥ 2021
The 2021 Ageing Report: presentation
English
(6.05 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση
7 ΜΑΪ́ΟΥ 2021
The 2021 Ageing Report: cross country tables
English
(789.45 KB - XLSX)
Τηλεφόρτωση
7 ΜΑΪ́ΟΥ 2021
The 2021 Ageing Report: country fiches
English
(1.01 MB - XLSX)
Τηλεφόρτωση
7 ΜΑΪ́ΟΥ 2021
Country Fiche on public pensions for the Ageing Report 2021 - Austria
English
(1.02 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση
7 ΜΑΪ́ΟΥ 2021
Country Fiche on public pensions for the Ageing Report 2021 - Belgium
English
(1.05 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση
7 ΜΑΪ́ΟΥ 2021
Country Fiche on public pensions for the Ageing Report 2021 - Bulgaria
English
(688.79 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση
7 ΜΑΪ́ΟΥ 2021
Country Fiche on public pensions for the Ageing Report 2021 - Croatia
English
(302.73 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση
7 ΜΑΪ́ΟΥ 2021
Country Fiche on public pensions for the Ageing Report 2021 - Cyprus
English
(590.08 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση
7 ΜΑΪ́ΟΥ 2021
Country Fiche on public pensions for the Ageing Report 2021 - Czechia
English
(769.02 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση
7 ΜΑΪ́ΟΥ 2021
Country Fiche on public pensions for the Ageing Report 2021 - Denmark
English
(389.1 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση
7 ΜΑΪ́ΟΥ 2021
Country Fiche on public pensions for the Ageing Report 2021 - Estonia
English
(317.53 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση
7 ΜΑΪ́ΟΥ 2021
Country Fiche on public pensions for the Ageing Report 2021 - Finland
English
(400.16 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση
7 ΜΑΪ́ΟΥ 2021
Country Fiche on public pensions for the Ageing Report 2021 - France
English
(977.21 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση
7 ΜΑΪ́ΟΥ 2021
Country Fiche on public pensions for the Ageing Report 2021 - Germany
English
(407.12 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση
7 ΜΑΪ́ΟΥ 2021
Country Fiche on public pensions for the Ageing Report 2021 - Greece
English
(1.53 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση
7 ΜΑΪ́ΟΥ 2021
Country Fiche on public pensions for the Ageing Report 2021 - Hungary
English
(1.82 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση
7 ΜΑΪ́ΟΥ 2021
Country Fiche on public pensions for the Ageing Report 2021 - Ireland
English
(1.55 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση
7 ΜΑΪ́ΟΥ 2021
Country Fiche on public pensions for the Ageing Report 2021 - Italy
English
(1.15 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση
7 ΜΑΪ́ΟΥ 2021
Country Fiche on public pensions for the Ageing Report 2021 - Latvia
English
(268.97 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση
7 ΜΑΪ́ΟΥ 2021
Country Fiche on public pensions for the Ageing Report 2021 - Lithuania
English
(803.19 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση
7 ΜΑΪ́ΟΥ 2021
Country Fiche on public pensions for the Ageing Report 2021 - Luxembourg
English
(2 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση
7 ΜΑΪ́ΟΥ 2021
Country Fiche on public pensions for the Ageing Report 2021 - Malta
English
(662.79 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση
7 ΜΑΪ́ΟΥ 2021
Country Fiche on public pensions for the Ageing Report 2021 - Netherlands
English
(365.5 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση
7 ΜΑΪ́ΟΥ 2021
Country Fiche on public pensions for the Ageing Report 2021 - Norway
English
(467.95 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση
7 ΜΑΪ́ΟΥ 2021
Country Fiche on public pensions for the Ageing Report 2021 - Poland
English
(1.56 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση
7 ΜΑΪ́ΟΥ 2021
Country Fiche on public pensions for the Ageing Report 2021 - Portugal
English
(3.73 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση
7 ΜΑΪ́ΟΥ 2021
Country Fiche on public pensions for the Ageing Report 2021 - Romania
English
(922.7 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση
7 ΜΑΪ́ΟΥ 2021
Country Fiche on public pensions for the Ageing Report 2021 - Slovakia
English
(713.86 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση
7 ΜΑΪ́ΟΥ 2021
Country Fiche on public pensions for the Ageing Report 2021 - Slovenia
English
(542.7 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση
7 ΜΑΪ́ΟΥ 2021
Country Fiche on public pensions for the Ageing Report 2021 - Spain
English
(2.05 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση
7 ΜΑΪ́ΟΥ 2021
Country Fiche on public pensions for the Ageing Report 2021 - Sweden
English
(852.58 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση
31 ΜΑΪ́ΟΥ 2021
Council Conclusions of the Ageing Report 2021
English
(HTML)
Τηλεφόρτωση