Skip to main content
Economy and Finance
Artykuł naukowy

EU Candidate and Potential Candidate Countries Economic Quarterly. 4th quarter 2015

Informacje szczegółowe

Identyfikator
Technical Paper 6
Data publikacji
26 styczeń 2016 (Ostatnia aktualizacja: 26 styczeń 2016)
Autor
Dyrekcja Generalna ds. Gospodarczych i Finansowych

Opis

New edition of the EU Candidate and Potential Candidate Countries Economic Quarterly (CCEQ).

Information and identifiers

(Technical Papers 6. January 2016. Brussels. PDF. 47pp. Tab. Graph. Free.)

KC-BF-16-006-EN-N (online)
ISBN 978-92-79-54523-8 (online)
ISSN 2443-8049 (online)
doi: 10.2765/04865 (online)

EU Candidate and Potential Candidate Countries Economic Quarterly. 3rd quarter 2015 publication report

Pliki

12 STYCZEŃ 2017
EU Candidate and Potential Candidate Countries Economic Quarterly. 4th quarter 2015
English
(1.47 MB - PDF)
Pobierz