Направо към основното съдържание
Economy and Finance
Научна публикация

EU Candidate Countries’ & Potential Candidates’ Economic Quarterly (CCEQ) – 3rd Quarter 2019

Данни

Идентификация
Technical Paper 036
Дата на публикуване
18 Oктомври 2019 г.
Автор
Генерална дирекция „Икономически и финансови въпроси“

Описание

An overview of economic developments in candidate and pre-candidate countries.

Information and identifiers

Technical Paper 036. October 2019. Brussels. PDF. 48pp. Tab. Graph. Bibliogr. Free.

KC-BE-19-008-EN-N (online)
ISBN 978-92-79-98841-7 (online)
ISSN 2443-8049 (online)
doi:10.2765/809355 (online)

JEL classification: 0

Disclaimer

European Economy Technical Papers are reports and data compiled by the staff of the European Commission’s Directorate-General for Economic and Financial Affairs.

EU Candidate Countries’ & Potential Candidates’ Economic Quarterly (CCEQ) – 3rd Quarter 2019

Файлове

18 OКТОМВРИ 2019 Г.
EU Candidate Countries’ & Potential Candidates’ Economic Quarterly (CCEQ) – 3rd Quarter 2019
English
(2.02 MB - PDF)
Изтегляне