Направо към основното съдържание
Economy and Finance
Научна публикация

EU Candidate Countries’ & Potential Candidates’ Economic Quarterly (CCEQ) – 4th Quarter 2019

Данни

Идентификация
Technical Paper 038
Дата на публикуване
28 Януари 2020 г.
Автор
Генерална дирекция „Икономически и финансови въпроси“

Описание

An overview of economic developments in candidate and pre-candidate countries.

Information and identifiers

Technical Paper 038. January 2020. Brussels. PDF. 48pp. Tab. Graph. Bibliogr. Free.

KC-BE-20-002-EN-N (online)
ISBN 978-92-76-14642-1 (online)
ISSN 2443-8049 (online)
doi:10.2765/900914 (online)

JEL classification: 0

Disclaimer

European EconomyTechnical Papers are reports and data compiled by the staff of the European Commission’s Directorate-General for Economic and Financial Affairs.

EU Candidate Countries’ & Potential Candidates’ Economic Quarterly (CCEQ) – 4th Quarter 2019

Файлове

28 ЯНУАРИ 2020 Г.
EU Candidate Countries’ & Potential Candidates’ Economic Quarterly (CCEQ) – 4th Quarter 2019
English
(937.01 KB - PDF)
Изтегляне