Skip to main content
Economy and Finance
Artykuł naukowy

EU Candidate & Potential Candidate Countries' Economic Quarterly (CCEQ) - 2nd Quarter 2016

Informacje szczegółowe

Identyfikator
Technical Paper 10
Data publikacji
14 lipiec 2016
Autor
Dyrekcja Generalna ds. Gospodarczych i Finansowych

Opis

New edition of the EU Candidate and Potential Candidate Countries Economic Quarterly (CCEQ).

Information and identifiers

(Technical Papers 10. July 2016. Brussels. PDF. 48pp. Tab. Graph. Bibliogr. Free.)

KC-BF-16-010-EN-N (online)
SBN 978-92-79-54531-3 (online)
ISSN 2443-8049 (online)
doi: 10.2765/380189 (online)

EU Candidate & Potential Candidate Countries' Economic Quarterly (CCEQ) - 2nd Quarter 2016 publication report

Pliki

12 STYCZEŃ 2017
EU Candidate & Potential Candidate Countries' Economic Quarterly (CCEQ) - 2nd Quarter 2016
English
(1.03 MB - PDF)
Pobierz