Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Economy and Finance
Специален доклад

EU Candidate & Potential Candidate Countries' Economic Quarterly (CCEQ) – 4th Quarter 2016

Данни

Идентификация
Technical Papers 14
Дата на публикуване
17 януари 2017
Автор
Генерална дирекция „Икономически и финансови въпроси“

Описание

An overview of economic developments in candidate and pre-candidate countries.

Information and identifiers

(Technical Papers 14. January 2017. Brussels. PDF. 48pp. Tab. Graph. Bibliogr. Free.)

KC-BF-17-014-EN-N (online)
ISBN 978-92-79-64780-2 (online)
ISSN 2443-8049 (online)
doi: 10.2765/386359 (online)

EU Candidate & Potential Candidate Countries' Economic Quarterly – 4th Quarter 2016

Файлове

EU Candidate & Potential Candidate Countries' Economic Quarterly (CCEQ) – 4th Quarter 2016
English
(1.18 MB - PDF)
Изтегляне