Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Economy and Finance
Επιστημονική εργασία

Labour Taxation in Romania: Revised, but not changed

Λεπτομέρειες

Ταυτοποίηση
Economic Brief 050
Ημερομηνία δημοσίευσης
20 Σεπτεμβρίου 2019
Συντάκτες
Wojciech Balcerowicz | Anamaria Maftei | János Varga | Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων
Χώρα
Romania

Περιγραφή

This study analyses the redistributive and macroeconomic impact of recent economic reforms in Romania.

Information and identifiers

Economic Brief 050. September 2019. Brussels. PDF. 20pp. Tab. Graph. Bibliogr. Free.

KC-BE-18-018-EN-N (online)
ISBN 978-92-79-77379-2 (online)
ISSN 2443-8022 (online)
doi:10.2765/428061 (online)

JEL classification: H10, H24, H25, H50, H60

Disclaimer

European Economy Economic Briefs are written by the staff of the European Commission’s Directorate-General for Economic and Financial Affairs to inform discussion on economic policy and to stimulate debate. The views expressed in this document are solely those of the author(s) and do not necessarily represent the official views of the European Commission.

Labour Taxation in Romania: Revised, but not changed

Αρχεία

20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ 2019
Labour Taxation in Romania: Revised, but not changed
English
(1.66 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση