Skip to main content
Economy and Finance

Rozširovanie eurozóny

Európska únia sa zväčšuje o každú kandidátsku krajinu, ktorá splní podmienky vstupu – tento proces je známy ako rozširovanie. Podobne sa rozširuje aj eurozóna o tie členské štáty EÚ, ktoré splnia podmienky vstupu do eurozóny a prijmú euro.