Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Economy and Finance
Έκθεση

The Macroeconomic Imbalance Procedure. Rationale, Process, Application: A Compendium

Λεπτομέρειες

Ταυτοποίηση
Institutional Paper 39
Ημερομηνία δημοσίευσης
17 Νοεμβρίου 2016
Ημερομηνία δημοσίευσης
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων

Περιγραφή

This Compendium takes stock of the implementation of the Macroeconomic Imbalance Procedure (MIP) five years since its introduction.

Information and identifiers

Institutional Papers 39. November 2016. Brussels. PDF. 140pp. Tab. Graph. Ann. Free.

KC-BC-16-039-EN-N (online)
ISBN 978-92-79-54353-1 (online)
ISSN 2443-8014 (online)
doi: 10.2765/958247 (online)

JEL classification: E65, F33, G01, H6

Disclaimer

European Economy Institutional Papers are important reports analysing the economic situation and economic developments prepared by the European Commission's Directorate-General for Economic and Financial Affairs, which serve to underpin economic policy-making by the European Commission, the Council of the European Union and the European Parliament. Views expressed in unofficial documents do not necessarily represent the views of the European Commission.

The Macroeconomic Imbalance Procedure. Rationale, Process, Application: A Compendium

Αρχεία

11 ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ 2016
The Macroeconomic Imbalance Procedure. Rationale, Process, Application: A Compendium
English
(1.96 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση