Skip to main content
Economy and Finance

Strefa euro

Obecnie w strefie euro mieszka około 340 mln obywateli w 19 krajach, a liczba ta będzie jeszcze rosnąć wraz z przystępowaniem do strefy euro nowych krajów. Dzięki temu korzyści wynikające z jednej waluty będą odczuwalne na jeszcze szerszym obszarze Unii Europejskiej.