Skip to main content
Economy and Finance

Euroområdet

I dag bor cirka 340 miljoner invånare i 19 länder i euroområdet. De kommer att bli fler då nya länder ansluter sig till euroområdet och den gemensamma valutans fördelar sprids på än bredare front i EU.