Skip to main content
Economy and Finance

Eurozóna

V súčasnosti žije v 19 krajinách eurozóny zhruba 340 miliónov občanov a vďaka jej budúcemu rozširovaniu bude ich počet narastať, čím sa budú ďalej šíriť výhody jednotnej meny v rámci Európskej únie.