Skip to main content
Economy and Finance

Evrski kovanci in bankovci

Uvedba evra – leta 1999 kot knjižnega denarja ter pozneje še fizičnih bankovcev in kovancev leta 2002 – je eden od največjih dosežkov Evropske unije. Evro je danes del vsakodnevnega življenja ljudi in tržna stvarnost.

Euro notes and coins are now an integral part of people’s lives and a commercial reality.