Skip to main content
Economy and Finance

Veřejné mínění o otázce eura

Sledovat vývoj veřejného mínění o otázce eura a pochopit základní faktory, které názor veřejnosti ovlivňují, je nesmírně důležité. Pomáhá to zjistit, které informace občanům EU chybí, a podle toho přizpůsobit obsah a způsob komunikace skutečným potřebám.

Veřejná konzultace o pravidlech pro zaokrouhlování jednocentových a dvoucentových mincí

Cílem této veřejné konzultace bylo shromáždit informace pro posouzení dopadů jednotných pravidel pro zaokrouhlování hotovostních plateb v eurech. Veřejná konzultace probíhala 15 týdnů, od 28. září 2020 do 11. ledna 2021.

Factual summary report on the public consultation on uniform rounding rules for cash payments – May 2021
English
(1.51 MB - PDF)
Stáhnout

Průzkumy veřejného mínění v členských státech eurozóny

Evropská komise pravidelně provádí průzkumy veřejného mínění jak v zemích eurozóny, tak v členských státech EU, které se na přijetí společné měny připravují.

Každý bleskový průzkum Eurobarometr zahrnuje souhrnnou zprávu uvádějící přehled situace v konkrétní zemi od roku 2006 a dále zevrubnou analytickou zprávu.

Průzkumy veřejného mínění v členských státech, které euro dosud nepřijaly

Obecné informace týkající se průzkumů veřejného mínění

Před i po zavedení eurobankovek a euromincí do oběhu dne 1. ledna 2002 se sledování veřejného mínění provádělo velmi intenzivně. Průzkumy začaly v roce 2000 a v roce 2001 byly prováděny téměř každý měsíc. Pokračovalo se v nich i několik měsíců bezprostředně po přechodu na euro. Tyto průzkumy se provádějí dodnes, ale v delších časových intervalech. Od konce roku 2002 Komise měřila a hodnotila stav veřejného mínění v zemích eurozóny alespoň jednou ročně. Výsledky těchto průzkumů spolu s údaji za období 2000 až 2002 jí umožnily sledovat, jak se názor občanů zemí eurozóny na novou měnu v průběhu času vyvíjel.

Od roku 2004 začala Komise provádět průzkumy veřejného mínění také v zemích, které v tomto roce do EU vstoupily a začaly se na přijetí eura připravovat. Četnost průzkumů může být zvýšena v těch zemích, v nichž se datum zavedení eura blíží nebo které euro právě přijaly (jako tomu bylo v případě Lotyšska (2014) a Litvy (2015)). V těchto případech mohou být průzkumy častější a mohou se týkat i dalších souvisejících otázek.

Většina průzkumů se provádí po telefonu a jejich výsledky jsou zveřejňovány na internetových stránkách Eurobarometru. Na těchto stránkách lze najít i výsledky méně častých kvalitativních studií, které jsou zpracovávány na základě osobních rozhovorů a skupinových diskuzí.